Annleggets oppbygging og fordeler
· Vanntilførsel til vanntåkeanlegg benytter som oftest eksisterende vanninnlegg, vannforbruket er bare 10-20% av det tradisjonelle sprinkleranlegg trenger;- noe som medfører reduserte kostnader.

·Vi kan bruke det eksisterende vanninntaket.

· Rørdimensjoner er betraktelig mindre, som regel 28 mm som hovedtilførsel og 18 mm ut  til dysene. Alle rør og deler er i rustfritt materiale som sikrer lang levetid.

· Ved skjulte installasjoner kan vi bruke rør i rør systemer.

· Enkel montasje

· Enklere å få lagt skjult i lette og tunge konstruksjoner

· Lavtrykks anlegg 10 bar.

· Kan enkelt bygges ut ved behov.